Till den mobila versionen

Användbarhet och gränssnittsdesign

Att ett företags webbsidor är genomtänkta, välstrukturerade och användarvänliga är avgörande om besöket ska leda till en omvandling
(köp, prenumeration, nedladdning etc.).

På SEOTREE kontrollerar och förbättrar vi kodning, prestanda, användarvänlighet och gränssnittsdesign på din webbplats för att öka antalet omvandlingar och för att du ska få nöjda och återkommande besökare.

Användbarhetstester

 • Är användarupplevelsen densamma för den som använder Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera eller mobil webbläsare? Vi testar sidan i olika webbläsare och versioner. Vi kontrollerar att kodning är utförd på ett korrekt sätt genom validering av HTML och CSS. Testa själv här för HTML och här för CSS.
 • Hur lätt är det att beställa eller få tag i den information som man eftersöker? Vi tänker på att det användaren söker inte bör befinna sig mer än tre klick bort.
 • Vi utför validering av sidor enligt WAI för att personer med funktionshinder ska kunna förstå vad som visas och skrivs på sidan, bland annat så att det finns alt-taggar till bilder som kan läsas av kommunikationshjälpmedel. Testa för WAI här.
 • Validering av länkar. Finns det brutna länkar på sidan, dvs länkar som inte leder någon vart?
 • Prestanda. Vi kontrollerar bland annat prestanda för svarstider mot servern. Eventuellt behövs en flytt till en annan webbserver.
 • Går sidan bra att använda även om en användare har avaktiverat Flash, JavaScript m.m. Vi testar och åtgärdar eventuella problem.
 • Hur upplevs sajten på en 800×600-skärm, eller på en mobil enhet? Kan det vara lämpligt med en mobilanpassad sajt? Svaret är med stor sannolikhet ja.

Gränssnittsdesign

 • Vi tänker på AIDA(S). Attention, Interest, Desire, Action – i den ordningen. S är lika med satisfaction och ska få besökare att återkomma till sidan.
 • Call to Action. Finns det något som sticker ut på sidan och drar till sig uppmärksamheten, tex köpknappar med slagkraftig formulering och attraherande färg?
 • Färgval. Är färgerna på sidan behagliga för ögat och fungerar de bra tillsammans? Passar de för det budskap du vill förmedla?
 • Typografi. För att underlätta läsningen så väljer vi bland annat lämpliga typsnitt och använder huvudrubriker, underrubriker och ingresser samt delar upp långa texter i stycken. Vi korrekturläser och rättar till fel- och avstavningar.
 • Kontakta SEOTREE via formuläret nedan för en analys av er webbplats.

  Har ni några andra frågor om användbarhet eller gränssnittdesign så kan ni
  även ringa Webbutvecklare Fredrik Olsson på 0733 – 70 70 29.

  Webbadress

  Din e-post  Share on TwitterDigg This


SEOTree-Bloggen

Visste du att?
67% av alla kunder söker information på nätet
inför ett köp i en fysisk butik.


Informationsmängden på internet fördubblas varje vecka!

Det ses på 2 miljarder videos dagligen på YouTube.

Fyra av fem betalar sina räkningar på internet

4,8 miljarder människor äger en mobiltelefon. Endast 4,2 miljarder äger en tandborste.