Till den mobila versionen

Design av företagslogotyp

Med en logotyp kan ni lyfta fram betydelsen av ert företag.
Det är viktigt att få fram vad företaget står för, dess kärnvärden.
Vad vill ni ha för image? Vad har ni för vision?

I en normal modern stad finner man ungefär 3000 varumärken.
De finns i varuhus, på nätet, i tidningar och i tv-reklam. Utbudet växer hela tiden.
Det finns ett behov av att hitta och urskilja bland produkterna!
Vi människor identifierar oss genom vilka varumärken vi använder.

Ett varumärke består av två delar: Den visuella och själva betydelsen, alltså innehållet, kärnvärden och image. Med en logotyp har du möjlighet att förmedla företagets kärnvärden och skapa en unik identitet.

Företagslogo
Företagslogotyp för byggföretag

Logotyp till glasmästeri för PVC-fönster och inglasning av uterum i Göteborg

Ovan: Logotyp av SEOTree till bland annat Glasmästare i Göteborg – Västsvenska glas

SEOTREE skapar logotypen tillsammans med er

Tillsammans med er så går vi igenom marknader, mål, målgrupper, produkter,
ert företags historia och era konkurrenter. Genomgången åtföljs av att vi utför analyser och research, börjar skissa och sedan lämnar över förslag.

Vi anpassar er logotyp för tryck och för webben. Pris från 4800 kronor.

Varför det är viktigt med en logotyp

  • Man känner igen logotypen.
  • Det stärker varumärket.
  • Den påminner kunden om företaget.

Världens första varumärke

Värdet av en logotyp insåg människan i samband med industrialiseringen, då masstillverkning skapade en mängd liknande produkter som kunden inte kunde skilja åt.Ale bass logo Det fanns inget som gjorde att kunden kunde hitta tillbaka till en speciell produkt bland alla varor i butikerna. Då började företag förstå att det ledde till inkomstbortfall. Världens första varumärke blev Bass Ale i England år 1875.

Fördelarna med att ha en väl genomtänkt och väl utformad logotyp är alltså att det lätt går att urskilja produkten, ge produkten värderingar och att du kan rikta dig till särskilda målgrupper.

Målet med en logotyp är

Att den ska vara lätt att känna igen. Den ska vara ”Top of your mind” – När ett behov uppstår hos kunden ska den tänka på din logotyp.

En genomarbetad logotyp kan ha ett värde både internt och externt.

Externt så visar den upp företagets kärnvärden, vilket kan underlätta arbetet med att få fler kunder, rätt kunder, investerare och samarbetspartners. Idealiskt är när dina kunder ser på företaget på samma sätt som ditt företag ser sig självt. Kunden får ökad förståelse för verksamheten.

Även internt kan det vara viktigt med en logotyp som visar företagets kärnvärden.

Fördelar internt:

  • Ökar motivationen hos anställda.
  • Ökar företagets självförtroende.

När medarbetarna förstår sin roll i helheten kan jobbet kännas mer meningsfullt.

En logotyp bör vara lätt att känna igen och får gärna sticka ut

Den ska även vara:

  • Lätt att komma ihåg.
  • Enkel att läsa (förstå).
  • Intressant.
  • Spegla tiden.
  • Spegla företagets/produktens värderingar.

Pris för företagslogotyp: från 4800 kr.

Kontakta SEOTREE via formuläret nedan eller ring logotypdesigner Fredrik Olsson på 0733-70 70 29 för att diskutera ert företags profil och logotyp.


Ditt namn

Din e-post

Telefon

Ditt meddelande

Share on TwitterDigg ThisSEOTree-Bloggen

Visste du att?
67% av alla kunder söker information på nätet
inför ett köp i en fysisk butik.


Informationsmängden på internet fördubblas varje vecka!

Det ses på 2 miljarder videos dagligen på YouTube.

Fyra av fem betalar sina räkningar på internet

4,8 miljarder människor äger en mobiltelefon. Endast 4,2 miljarder äger en tandborste.